กรณีศึกษา : Digital Gujarat Urban Wifi


“Digital Gujarat Urban Wifi” คือระบบโครงข่าย Free Wi-Fi ของรัฐคุชราฏ (Gujarat) ประเทศอินเดีย ที่มี Wi-Fi Hotspots 350 จุด กระจายใน 350 เมือง มี Access Points กว่า 1500 จุด มีผู้ใช้งานลงทะเบียนกว่า 7,000,000 คน และมีผู้ใช้งาน 35,000 รายต่อวัน ซึ่งนอกจากจะเป็นระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ยังมี Digital Locker สำหรับเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ ด้วย

Digital Gujarat Urban Wifi ทำให้ประชาชนในรัฐคุชราฏมีระบบอินเตอร์เน็ตที่เร็วขึ้นในราคาที่ถูกลง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น อาทิเช่นระบบทะเบียนราษฎร์, ระบบจองตั๋ว และ tracking รถประจำทาง ไปจนถึงระบบสั่งยาออนไลน์ของโรงพยาบาล ที่ทำให้คนไข้ไม่ต้องออกไปซื้อยาเอง

โครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งรัฐ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน ราคาสมเหตุสมผล และยืดหยุ่นต่อการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก ซึ่ง Access Points ของ Ruckus ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้


แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.commscope.com/resources/case-studies/department-of-science-and-technology-gujarat/