กรณีศึกษา : Oak Ridge City Schools

Oak Ridge City Schools เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำในรัฐเทนเนสซี่ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายจำนวนกว่า 4,700 คน เป็นโรงเรียนที่ได้รับการพูดถึงในแง่ของความสำเร็จด้านการจัดการการศึกษา นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีนโยบาย “One to One” ที่แจกแท็บเล็ต Microsoft Surface เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ที่บ้านและโรงเรียน

โรงเรียนกำลังจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน Network เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์, การสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้น ตู้โทรคมนาคม (telecommunications closet) ที่กระจายในจุดย่อยๆ ของโรงเรียนถูกรวมเข้ามาในห้อง Data Center ขนาดใหญ่เพียงจุดเดียว เพื่อรองรับบรอดแบนด์ความเร็วสูงสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์, การจัดเก็บข้อมูล, แอพลิเคชั่น, อินเตอร์เน็ต, อีเมล์ ฯลฯ ของทั้งโรงเรียนให้ราบรื่นจนถึงปี 2022 เป็นอย่างน้อย

 

ด้วยปริมาณการเชื่อมข้อมูลขนาดใหญ่ Oak Ridge City Schools เลือกใช้ตู้แร็กและ PDU ของ CPI


 

ตู้แร็กรุ่น GF-Series TeraFrame® Cabinets ที่มาพร้อมกับVertical Exhaust Duct และเทคโนโลยี CPI Passive Cooling® ช่วยรักษาอุณหภูมิของห้อง Data Center ให้เย็นอยู่เสมอ เสริมด้วย PDU ของ CPI ที่ระบบ Monitored eConnect ® PDUs สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานผ่าน Web Browser รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนหากการเชื่อมต่อขาดหาย และมีหน้าจอ LCD ทำให้ตรวจสอบสถานะง่าย

 

ทั้งหมดนี้ทำให้ Data Center ของ Oak Ridge City Schools มั่นคงและพร้อมกับการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ของประเทศ


แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.chatsworth.com/en-us/documents/case-studies/cpi_case_study_oakridge-pdf.aspx