เทคโนโลยีสู่ภาวะ “ปกติใหม่”

วิกฤต COVID-19 สร้างผลกระทบกับวิถีชีวิตประจำวันอยู่ไม่น้อย กิจกรรมที่ทำในสถานที่ขนาดใหญ่ที่มีฝูงชนจำนวนมากกลายเป็นสิ่งที่ถูกควบคุม จนถึงขั้นปิดเพื่อป้องกันการระบาด ไม่ว่าจะเป็นการชมกีฬา หรือการทำงานในโรงงานขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสามารถฟื้นฟูความมั่นใจในการกลับมาที่สถานที่ขนาดใหญ่ ด้วยระบบการตรวจสอบอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวเพื่อเฝ้าระวัง COVID-19 ซึ่งระบบเหล่านี้ต้องอาศัยเทคโนโลยี 4 ประเภทสนับสนุนเพื่อให้การทำงานราบรื่น


– การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Connectivity) ทั้งแบบมีสายและไร้สาย มีความสำคัญในแง่ของการเป็นตัวส่งผ่านข้อมูลที่ยืดหยุ่นในการเข้าถึงพื้นที่ มีประสิทธิภาพสูง แต่มีความหน่วงข้อมูลต่ำ
– ระบบสถานที่และการวิเคราะห์ (Location and Analytics Systems) การใช้เทคโนโลยีไร้สายอย่าง BLE Baecon และ Zigbee ที่รวมอยู่ใน WLAN Access Point ผนวกกับ AI บน Cloud, Wi-Fi และ IoT ที่เปลี่ยนอุปกรณ์ Wireless เป็น Indoor Location Engine ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้ผู้อยู่ในพื้นที่มากขึ้น
– เซ็นเซอร์ (Sensor) นอกจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ, การจ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสด และกล้องนั้น การ Monitor คนจำนวนมาก จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่มีขอบเขตการทำงานละเอียดขึ้น นอกจากการใช้ Wi-Fi เพื่อตรวจสอบตำแหน่งแล้ว ยังสามารถใช้ smart device และ IoT เพื่อเสริมการใช้งานอื่นๆ เช่นกล้อง forward-looking infrared (FLIR) ที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เป็นต้น
– แอพลิเคชั่น จะนำเอาข้อมูลดิบจากระบบมาวิเคราะห์ร่วมกับเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ เช่น ความหนาแน่นของพื้นที่และอุณหภูมิ จากนั้นเมื่อพบปัญหา ก็จะแจ้งให้กับพื้นที่ทราบ ปัจจุบันบริษัทซอฟท์แวร์หลายๆ แห่งใส่แดชบอร์ดความปลอดภัยด้าน COVID-19 เอาไว้ด้วย
การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถดูแนวโน้มและคาดการณ์ปัญหา รวมทั้งประเมินความเสี่ยงในการใช้พื้นที่ ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดการด้านความปลอดภัยในพื้นที่


แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.commscope.com/blog/2020/returning-to-venues-during-covid-19/