ทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 10 ปี

VIP Movie Time [Spiderman far from home]
4 กรกฎาคม 2019
9D-10 ปี ทำดี 10 อย่าง @แก่งกระจาน
12 ตุลาคม 2019

บริษัท ไนน์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (9D) ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่น เเละสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา และทางบริษัทฯ หวังว่า จะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป  เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ทาง 9D ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบบริษัทฯ 10 ปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร ทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย

Buy now
ไทย