CPI-ช่วยตอบสนองความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ และการประหยัดพื้นที่ใช้สอยของบริษัทอาหารออนไลน์

ถึงเวลาอัพเกรดเป็นโครงข่าย Wi-Fi อัจฉริยะ
24 พฤษภาคม 2020
9D Super Sales : CommScope
7 กรกฎาคม 2020

การเชื่อมต่อ 5G ในระดับโลก บริษัทอาหารออนไลน์ที่กำลังเติบโตจำเป็นต้องขยายกำลังการทำงานและการจัดจำหน่าย จึงต้องเช่าอาคารใหม่ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการจัดเตรียม, ประกอบ, แพ็ค และจัดส่งสินค้า สิ่งที่สำคัญมากคือเนื้อที่ใช้สอยและความถ่ายเทของอากาศ อันเป็นสิ่งที่นักออกแบบของ CPI จะจัดหา solution แบบพิเศษ ที่สามารถรักษาสุขอนามัยได้ทะลุ 17.7 ล้านครั้ง

ความท้าทาย

การขยายความจุของพื้นที่ใช้สอย จนแทบไม่มีพื้นที่ให้กับระบบ network และการรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำใหอุปกรณ์ไอทีต้องรองรับการล้างทำความสะอาดบ่อยครั้ง นอกจากนี้ อุปกรณ์เน็ทเวิร์คต้องการการลดอุณหภูมิอย่างสูง แต่ก็ไม่มีพื้นที่มากพอกับการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมอุณหภูมิของอาคาร..การจัดการระบบถ่ายเทของอากาศจึงเป็นสิ่งท้าทาย

ขอบคุณบทความดีๆจาก : CPI | Link

Buy now
ไทย