กรณีศึกษา : กรมตำรวจเฟรสโน

9D ร่วมงาน “August series 2020”
2 กันยายน 2020
กรณีศึกษา : Anthem Inc.
10 กันยายน 2020

กรมตำรวจเฟรสโนมีพื้นที่ประมาณ 115 ตารางไมล์ มีจำนวนประชากร 535,000 คน ด้วยพื้นที่และจำนวนประชากร ทางกรมฯ ต้องการ Wi-Fi Solution ที่สามารถรองรับระบบกล้องวงจรปิดจำนวนกว่า 200 ตัว ซึ่งบางส่วนอยู่ในพื้นที่ที่สาย Fiber Optic ไม่สามารถเข้าถึงได้

Wi-Fi Solution ของ Ruckus ความต้องการดังกล่าว ด้วย Outdoor Access Point มาตรฐาน 802.11ac และยังมี ZoneDirector controller ที่ทำให้ Access Point จำนวนมากสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

(แปลและเรียบเรียงจาก https://www.commscope.com/resources/case-studies/fresno-police-department/ )

Buy now
ไทย