เลือกระบบระบายความร้อนอย่างไรให้เหมาะกับระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีสู่ภาวะ “ปกติใหม่”
22 กันยายน 2020
9D ร่วมกับ Commscope และ Ruckus จัดสัมมนา End to End : Commscope to Ruckus ทำไมต้อง CAT6A และ Wifi6
24 กันยายน 2020

ตู้ RMR® Industrial Enclosures ของ CPI มีหน้าที่สำคัญในการปกป้องอุปกรณ์ไอทีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมจากความชื้น, ฝุ่นละออง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เหตุผลจากระบบตู้ที่ปิดสนิท ซึ่งได้รับมาตรฐาน IP- หรือ NEMA-

ด้วยสภาพของตู้ที่เป็นระบบปิด การระบายอากาศภายในตู้ เพื่อจัดการอุณหภูมิและไอเสียภายในตู้จึงจำเป็นต่อระบบ  โดยที่นิยมใช้กันนั้น ได้แก่ พัดลมระบายอากาศที่มีฟิลเตอร์ (Filter Fan) และชุดทำความเย็น (Cooling Unit) ซึ่งมีการใช้งานต่างกัน

Filter Fan พร้อมด้วยระบบระบายไอเสีย (exhausts) ใช้งานได้ดีกับพื้นที่ที่ฝุ่นละอองไม่มาก และเมื่ออุปกรณ์ภายในตู้สามารถทำงานได้แม้อุณหภูมิสูงกว่าภายนอก

Cooling Unit ที่มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งภายในจะใช้กับพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมาก และเป็นพื้นที่ๆ ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด

ส่วนปัจจัยที่จะใช้ในการเลือกระบบระบายความร้อนนั้น มีดังนี้

  • ขนาดของตู้
  • อุณหภูมิที่ต้องการภายในตู้
  • ประเภทวัสดุและฉนวนกันความร้อนของตู้
  • แรงดันไฟฟ้าสําหรับพัดลมหรือชุดระบายความร้อน
  • ประเภทของตู้
  • ที่ตั้งของตู้
  • ชนิด bayed หรือ stand-alone
  • อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม
  • อุณภูมิที่อุปกรณ์รับได้คร่าวๆ

(แปลและเรียบเรียงจาก https://www.chatsworth.com/en-us/news-events/blogs/september-2018/how-to-select-a-filter-fan-or-cooling-unit-for-ind )

Buy now
ไทย