ท่านจะได้อบรบกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากทาง Commscope ท่านจะได้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ จากการทดลองจริง มาที่ 9D ท่านจะได้อบรมและสอบทันที ที่ 9D-ATA Training Center พร้อมทั้งคำแนะนำในการเป็นCommscope PartnerPRO และการทำ System Warrant

Netconnect 
5 Certificate
[Valid Date 3 Years]
Act.1: 2 Certificate (2 persons)
Act.2: 2 Certificate (2 persons)
Act.3: 1 Certificate (1 person)

Act.1:
Installing Premises Cabling Systems
- Basic Cabling Infrastructure
- Copper Solution
- Fiber Optic Solution

Act.2:
Certifying and Troubleshooting Premises Cabling Systems
- Tester
- Copper Tester
- Fiber Optic Testing

Act.3:
Structured Cabling Infrastructure Design