ท่านจะได้อบรบกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากทาง Commscope ท่านจะได้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ จากการทดลองจริง มาที่ 9D ท่านจะได้อบรมและสอบทันที ที่ 9D-ATA Training Center พร้อมทั้งคำแนะนำในการเป็นCommscope PartnerPRO และการทำ System Warrant

SYSTIMAX
4 Certificate
[Valid Date 2 Years]
I&M: 3 Certificate (3 persons)
D&E: 1 Certificate (1 person)

• I&M: Installation & Maintenance

- Fundamentals
- Copper Solutions
- Fiber Solutions
- Inspection, Test and Warranty

• D&E: Design and Engineering
Designs for PowerSUM, GigaSPEED® XL, Xpress® and X10D (U/UTP & F/UTP), VisiPatch™ VP360, LazrSPEED®, TeraSPEED™ and 360imVision® hardware are all included.