บริษัท ไนน์ ดิสทริบิวชั่น จํากัด
2198/11 ซอยนราธิวาส 22 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Tel. 02-678-9199 Fax. 02-678-9195
E-mail: admin@ninedistribution.com   LINE: @9cabling