ท่านจะได้อบรบกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากทาง Commscope ท่านจะได้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ จากการทดลองจริง มาที่ 9D ท่านจะได้อบรมและสอบทันที ที่ 9D-ATA Training Center พร้อมทั้งคำแนะนำในการเป็นCommscope PartnerPRO และการทำ System Warrant

THE PROFESSIONAL PARTNER TRAINING
4 Certificate
[Valid Date 2 Years]
Lesson 1: 2 Certificate (2 persons)
Lesson 2: 2 Certificate (2 person)

Lesson 1 : First Step to be LIMAZ

- Who is 9D ?
- LIMAZ Copper Solution
- LIMAZ Rack Cabinet Solution
- LIMAZ Fiber Optic Solution

Lesson 2 : Installation & Design