Access Points

20 พฤศจิกายน 2020

กรณีศึกษา : โรงพยาบาลประชาชนเต๋อโจว

ก้าวสู่โลกของบริการทางการแพทย์แบบดิจิทัล สู่มาตรฐานระดับโลก ด้วย Wi-Fi ของ Ruckus
11 พฤศจิกายน 2020

กรณีศึกษา : Shanghai ATP Masters 2017

เบื้องหลังศึกบนคอร์ทเทนนิส คือการต่อสู้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลจำนวนมาก... Ruckus คืออาวุธสำคัญ
30 ตุลาคม 2020

กรณีศึกษา : Digital Gujarat Urban Wifi

เบื้องหลังระบบ Wifi ที่เชื่อมต่อทั้งรัฐเอาไว้
15 ตุลาคม 2020

กรณีศึกษา : Park West

เชื่อมต่อที่พักขนาดใหญ่ ด้วย Network Solution ของ Ruckus
Buy now
ไทย