networking

22 กันยายน 2020

เทคโนโลยีสู่ภาวะ “ปกติใหม่”

เทคโนโลยีทำให้สังคมกลับมาใกล้เคียงปกติในภาวะ COVID-19
13 สิงหาคม 2020

กรณีศึกษา : Adina Apartment Hotel

เพราะโรงแรมมีมากกว่าการเป็นที่พัก แต่ต้องการการเชื่อมต่อที่ดีด้วย
Buy now
ไทย