30 ตุลาคม 2020

กรณีศึกษา : Digital Gujarat Urban Wifi

เบื้องหลังระบบ Wifi ที่เชื่อมต่อทั้งรัฐเอาไว้
24 กันยายน 2020

9D ร่วมกับ Commscope และ Ruckus จัดสัมมนา End to End : Commscope to Ruckus ทำไมต้อง CAT6A และ Wifi6

CAT6A, Wi-Fi6, Multigig-Switch มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร
Buy now
ไทย