สมัครงาน

สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน

 • เงินเดือนประจำ(บาท) : สามารถเจราจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
 • เงินโบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

ฝ่ายขาย และ พัฒนาธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เข้าพบลูกค้า และนำเสนอ Product & Solution ของบริษัทฯ
 • ดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น สามาถให้คำปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นได้
 • สร้างฐานลูกค้าใหม่ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • ติดตามและรวบรวมข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของลูกค้า มาพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย
 • ติดตามและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น Sale , Engineer , Marketing
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , IT Computer หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เฉพาะมีงาน Event หรือ ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เบื้องต้น ได้แก่ MS Word, Excel, PowerPoint ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในสถานะที่เป็นผู้ตาม หรือ เป็นผู้นำในโปรเจคอื่นๆได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด
  • หากเคยมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจ IT หรือการวางสเปคโปรเจค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Buy now
ไทย